Page 81 - Kitron

Basic HTML Version

Styre og ledelse
Ledelse
Jørgen Bredesen
Konsernsjef
Jørgen Bredesen er født i 1956
og er norsk statsborger. Han har
studier innen økonomi og ledelse
og variert toppledererfaring fra
store multinasjonale telekom- og
høyteknologi-selskaper. Bredesen
har vært ansatt i Kitron fra 2006.
Gard Eliassen
Sourcing direktør
Gard Eliassen er født i 1960 og
er norsk statsborger. Han har en
Bachelor of Science og Grønt
belte i Six Sigma kvalitetssystem.
Eliassen har variert erfaring innen
anskaffelser, hovedsakelig fra
EMS- og teknologibedrifter som
GE Healthcare. Han har vært i
Kitron fra 2006.
Bengt Enbom
HR direktør
Bengt Enbom er født i 1961 og
er svensk statsborger. Han har
en Bachelor of Science i Human
Relations og variert erfaring innen
HR-ledelse fra ulike bransjer.
Enbom har vært i Kitron fra 2007.
Jan Liholt
Administrerende direktør Kitron Inc.
Jan Liholt er født i 1954 og
er norsk statsborger. Han
har en Bachelor of Science i
elektronikk, og har variert erfaring
innen produksjon og ledelse i
produksjons- og utviklingsbedrifter.
Liholt har vært i Kitron fra 2000.
Thomas Löfgren
Administrerende direktør Kitron AB
Thomas Löfgren er født i 1966
og er svensk statsborger. Han er
utdannet ved en teknisk videregå-
ende skole i Sverige, og før han
begynte i Kitron var han område-
sjef i Saab. Thomas Löfgren har
vært ansatt i Kitron fra 2000, der
han har vært produksjonssjef,
enhetsleder og administrerende di-
rektør i Kitron Microelectronics AB
og nå i Kitron AB.
Mindaugas Sestokas
Administrerende direktør UAB
Kitron
Mindaugas Sestokas er født i
1971 og er litauisk statsborger.
Han har en Master of Business
Administration, samt variert erfa-
ring innen salg og markedsføring
fra bryggeribransjen og ledelse fra
produksjonsbedrift i hvitevarebran-
jen. Sestokas har vært i Kitron fra
februar 2008.
Leif Tore Smedås
Direktør for
produksjonsoverføring
Leif Tore Smedås er født i 1958 og
er norsk statsborger. Han har en
Bachelor of Science i elektronikk.
Smedås har lang erfaring fra
elektronikkbransjen, både innen
produksjon, teknologiutvikling
og ledelse hvorav mange år som
administrerende direktør i Kitron
Microelectronics på Røros (nå
solgt). Smedås har vært ansatt i
Kitron fra 1981.
Dag Songedal
Administrerende direktør
Kitron AS
Dag Songedal er født i 1965
og er norsk statsborger. Han er
stats­autorisert revisor og har lang
erfaring innen organisasjons­
utvikling, økonomi, ledelse og
fusjoner/oppkjøp (M&A). Songedal
har vært ansatt i Kitron fra 2008.
Björn Wigström
Økonomidirektør
Björn Wigström er født i 1966 og
er svensk statsborger. Han har en
Master of Business Administration
og variert erfaring innen økonomi
og ledelse fra ulike bransjer.
Wigström har vært i Kitron fra
2008.