Page 80 - Kitron

Basic HTML Version

80
Kitron årsrapport 2011
Styre og ledelse
Styre
Asa-Matti Lyytinen
Styreleder
Valgt for perioden 2010–2012
Asa-Matti Lyytinen er født i 1950 og
er finsk statsborger. Han har Master
of Science i økonomi, og har vært sty-
releder for en rekke finske selskaper.
I tillegg har Lyytinen 20 års erfaring
fra konsulentvirksomhet i PriceWa-
terhouseCoopers, der han blant
annet har vært ansatt som direktør for
“Management Consulting, Strategy
and Organisation”, CEO og ledende
partner, samt medlem av styret for
Norden. Asa-Matti Lyytinen har sittet
i Kitrons styre fra 2010, og har deltatt
på 9 av 9 styremøter i 2011.
Arne Solberg
Nestleder
Valgt for perioden 2011–2013
Arne Solberg er født i 1953 og
er norsk statsborger. Han er si-
viløkonom og har variert erfaring
fra ulike administrative stillinger
innen økonomi og ledelse, blant
annet mange år som finansdirektør
i Kongsberg Gruppen ASA. For
tiden jobber han som “Executive
Vice President Special Projects”
i Kongsberg Gruppen. Ved ut-
gangen av 2011 eide Kongsberg
Gruppen ASA 33 439 153 aksjer
i Kitron ASA. Arne Solberg har sit-
tet i Kitrons styre fra 2000, og han
deltok på 6 av 9 styremøter i 2011.
Elena Anfimova
Styremedlem
Valgt for perioden 2011–2013
Elena Anfimova er født i 1975 og
er ukrainsk statsborger. Hun har
en MBA fra Wharton, og var tidli-
gere med på å etablere Ukrainian
Business Library Ltd., og har også
arbeidet som salgssjef i Internet
Securities Inc., Ukraina. Anfimova
er Portfolio Manager i Firebird Ma-
nagement LLC, et hedgefond med
hovedkontor i New York. Firebird
Management er partner i et joint ven-
ture selskap som ved utgangen av
2011 kontrollerte 29 172 000 aksjer
i Kitron ASA. Elena Anfimova har
sittet i Kitrons styre fra 2007, og hun
deltok på 8 av 9 styremøter i 2011.
May Britt Gundersen
Styremedlem, valgt av og blant
de ansatte
Valgt for perioden 2009-2011
May Britt Gundersen er født i
1949 og er norsk statsborger.
Gundersen er senior planlegger
hos Kitron AS i Arendal, der hun
har vært ansatt siden 1976. May
Britt Gundersen har sittet i Kitrons
styre fra 2009, og har deltatt på 9
av 9 styremøter i 2011.
Lisbeth Gustafsson
Styremedlem
Valgt for perioden 2011–2013
Lisbeth Gustafsson er født i 1947
og er svensk statsborger. Hun er so-
sionom og Master of Science og har
variert erfaring innen salg og ­ledelse
fra ulike bransjer, blant annet fire år
som administrerende direktør i Digi-
tal Equipment AB. Arbeider nå som
bedriftsrådgiver innen ledelse og
organisasjonsutvikling hos Executive
Action Management, samt at hun er
styremedlem i flere svenske selska-
per. Gustafsson har sittet i Kitrons
styre fra 2007, og hun deltok på 9
av 9 styremøter i 2011.
Liv E. Johansen
Styremedlem, valgt av og blant
de ansatte
Valgt for perioden 2009-2011
Liv E Johansen er født i 1953
og er norsk statsborger. Hun er
industriarbeider i Kitron AS og har
fagbrev i elektronikkproduksjon.
Liv E. Johansen har sittet i Kitrons
styre fra 2000, og hun deltok på 9
av 9 styremøter i 2011.
Harri Takanen
Styremedlem
Valgt for perioden 2010-2012
Harri Takanen er født i 1968 og
er finsk statsborger. Han har en
Master of Science i teknologi, og
har siden 1992 hatt en rekke ulike
stillinger i Scanfil; prosjektingeniør,
fabrikksjef, Key Account Manager,
Direktør for Customer Relations,
teknologidirektør. Fra 2005 til
2007 var Takanen sourcing-
direktør og senere administrerende
direktør for Scanfil i Hangzhou,
Kina. Takanen er nå konsernsjef
i Scanfil plc.. Fra 2007 til 2011
var han leder av Sievi Capital plc.
(tidligere Scanfil Oyj). På slutten
av 2011 eide Sievi Capital plc. 57
000 000 aksjer i Kitron ASA. Harri
Takanen har sittet i Kitrons styre
fra 2010 og har deltatt på 9 av 9
styremøter i 2011.
Geir Vedøy
Styremedlem, valgt av og blant
de ansatte
Valgt for perioden 2009-2011
Geir Vedøy er født i 1966 og er
norsk statsborger. Han har en
Bachelor of Science i elektronikk,
og har vært ansatt hos Kitron AS
i Arendal siden 1985 i forskjellige
lederstillinger innen produksjon
og test. Vedøy jobber nå som pro-
sjektleder. Geir Vedøy har sittet i
Kitrons styre fra 2007 og han del-
tok på 9 av 9 styremøter i 2011.