Page 79 - Kitron

Basic HTML Version

Aksje- og aksjeeierinformasjon
Akjsepris Kitron vs Oslo Børs – 2010
Kitron
OSEBX
260,00
285,00
310,00
335,00
360,00
385,00
410,00
435,00
460,00
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
03.01.11
12.01.11
21.01.11
02.02.11
11.02.11
22.02.11
03.03.11
15.03.11
24.03.11
04.04.11
13.04.11
27.04.11
06.05.11
18.05.11
27.05.11
08.06.11
20.06.11
30.06.11
13.07.11
27.07.11
08.08.11
17.08.11
06.09.11
20.09.11
03.10.11
13.10.11
26.10.11
08.11.11
17.11.11
29.11.11
08.12.11
20.12.11
30.12.11