Page 66 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
66
Kitron årsrapport 2011
Sum lønn,
Basis
Bonus Annen bonus og
Navn
lønn
utbet.*) godtgj.
godtgj.
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C)
Nerijus Dagilis
Styrets leder
07.05.2010-08.11.2010 150
20
170
Asa-Matti Lyytinen
Styrets leder
09.11.2010-28.04.2011 150
53
203
Arne Solberg
Styrets nestleder
07.05.2010-28.04.2011 100
40
140
Tomas Kucinskas
Styremedlem
07.05.2010-08.11.2010
50
25
75
Harri Takanen
Styremedlem
09.11.2010-28.04.2011
50
70
120
Elena Anfimova
Styremedlem
07.05.2010-28.04.2011 100
63
163
Lisbeth Gustafsson Styremedlem
07.05.2010-28.04.2011 100
40
140
Liv Esther Johansen Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
35
135
Geir Vedøy
Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
10
110
May Britt Gundersen Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
10
110
Totalt
1 000
366 1 366
*) Bonus opptjent i 2010 og utbetalt i 2011.
**) Bonus opptjent i 2011. Bonusene vil bli utbetalt i 2012
Ytelsene i tabellen over inkluderer ikke arbeidsgiveravgift. Pensjonstilskudd inkluderer for de norske ansatte
innbetalt innskuddspremie i forbindelse med selskapets kollektive pensjonsordning. For ansattvalgte
styremedlemmer er kun styrehonorar oppgitt.
Ytelser til ledende personer i 2010
Sum lønn,
Navn
Basis Bonus Annen bonus og
Pen-
lønn utbet.*) godtgj.
godtgj. sjons- Opptjent
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C) tilskudd bonus**)
Jørgen Bredesen
CEO
01.01.2010-31.12.2010 2 909 1 016 226 4 151
46
123
Bjørn Wigstrøm
CFO
01.01.2010-31.12.2010 1 951 425 196 2 572
46
104
Jan Liholt
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 258 200 110 1 568
46
51
Gard Eliassen
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 330 350 130 1 810
46
90
Bengt Enbom
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 022 228
42 1 292 251
42
Roger Hovland
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 693
- 185 1 878
46
31
Yvonne Wenzel
Konserndirektør 01.08.2010-31.12.2010 309
- 308
617
-
26
Thoms Løfgren
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 026
-
62 1 088 185
46
Mindaugas Sestokas Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 002 326
- 1 328
-
31
Dag Songedal
Konserndirektør 01.01.2010-31.12.2010 1 623 211 161 1 995
46
45
Totalt
14 123 2 756 1 419 18 299 713
589