Page 65 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Ytelser til ledende personer og honorar til revisor
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Ytelser til styre
1 366
1 354
- styrets leder
373
373
- styremedlemmer
993
981
Ytelser til revisor
- lovpålagt revisjon
330
674
- revisjonsrelaterte tjenester
399
135
- skatterelaterte tjenester
33
140
- andre tjenester
4
62
Ytelser til ledende personer i 2011
Sum lønn,
Navn
Basis Bonus Annen bonus og
Pen-
lønn utbet.*) godtgj.
godtgj. sjons- Opptjent
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C) tilskudd bonus**)
Jørgen Bredesen
CEO
01.01.2011-31.12.2011 2 987 123 251 3 361
49
-
Bjørn Wigström
CFO
01.01.2011-31.12.2011 1 924 103 205 2 232
49
-
Jan Liholt
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 422
51
26 1 499
49
-
Gard Eliassen
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 341
90 146 1 577
49
282
Bengt Enbom
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 999
42
43 1 084 263
226
Roger Hovland
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 528
31 179 1 738
49
-
Yvonne Wenzel
Konserndirektør 01.01.2011-31.10.2011 681
69 366 1 116
-
-
Thomas Löfgren
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 306 298
45 1 649 240
102
Mindaugas Sestokas Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 044
41
1 085
-
195
Dag Songedal
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 652
44 165 1 861
49
147
Leif Tore Smedås
Konserndirektør 01.11.2011-31.12.2011 140
14
154
7
-
Total
15 024 892 1 440 17 356 804
952
Note 13 Ytelser til ledende personer og honorar til revisor