Page 62 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
62
Kitron årsrapport 2011
Investering i datterselskap
Selskap
Eierandel
Stemme- Egenkapital
Resultat
Bokført
(Beløp i tusen kroner)
Forr.kontor
andel
siste år
siste år
verdi
Kitron AS
Arendal
100%
100% 157 121
17 413 232 336
Kitron Sourcing AS
Oslo
100%
100%
10 840
-1 758
11 400
Kitron Karlskoga AB
Karlskoga, Sverige
100%
100%
6 822
2 644
30 000
Kitron AB
Jönköping, Sverige
100%
100%
19 739
-2 223
13 463
Kitron Flen AB
Flen, Sverige
100%
100%
6 989
-3
31 332
Kitron Hong Kong Ltd Hong Kong
100%
100%
-710
-631
81
Kitron GmbH
Grossbetlingen, Tyskland
100%
100%
-7 138
-3 809
2 403
Kitron Inc
Johnstown, USA
100%
100%
-7 446
-5 503
583
UAB Lumen Intellectus Kaunas, Litauen
100%
100%
1 868
241
12 421
UAB Kitron
Kaunas, Litauen
100%
100% 111 013
27 848
29 180
Sum investering i datterselskap
363 199
Datterselskapet Kitron Hong Kong Ltd. eier aksjer i følgende datterselskap:
Selskap
Eierandel
Stemme- Egenkapital
Resultat
Bokført
(Beløp i tusen kroner)
Forr.kontor
andel
siste år
siste år
verdi
Kitron Electronics Manufacturing
(Ningbo) Co., Ltd.
Ningbo Kina
100%
100%
-3 867 -13 352
14 531
Kitron Electromechanical
(Ningbo) Co Ltd.
Ningbo Kina
100%
100%
914
-120
1 524
Note 9 Investering i datterselskap