Page 47 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Tabellen under viser konsernets datterselskaper per 31.desember 2011. Dersom intet annet er oppgitt består
datterselskapenes aksjekapital av kun ordinære aksjer som er eiet direkte av konsernet og hvor stemmeandel
tilsvarer konsernets eierandel. Landet hvor selskapene er registrert samsvarer også med stedet hvor virksomhe-
ten drives.
Investering i datterselskap
Hjemland
Eierandel Stemmeandel
Hovedaktivitet
Kitron AS
Arendal / Norge
100%
100%
EMS produksjon
Kitron Sourcing AS
Oslo / Norge
100%
100%
Sourcing tjenester
Kitron Karlskoga AB
Karlskoga / Sverige
100%
100%
EMS produksjon
Kitron AB
Jönköping / Sverige
100%
100%
EMS produksjon
Kitron Flen AB
Flen / Sverige
100%
100%
EMS produksjon (so-
vende)
Kitron Hong Kong Ltd
Hong Kong
100%
100%
Handel, sourcing
Kitron GmbH
Grossbetlingen / Tyskland
100%
100%
EMS produksjon
Kitron Inc
Johnstown, Pennsylvania / USA 100%
100%
EMS produksjon
UAB Lumen Intellectus
Kaunas, Litauen
100%
100%
Eiendom
UAB Kitron
Kaunas, Litauen
100%
100%
EMS produksjon
Datterselskapet Kitron Hong Kong Ltd eier aksjer i følgende datterselskaper:
Investering i datterselskap
Hjemland
Eierandel Stemmeandel
Hovedaktivitet
Kitron Electronics Manufacturing
(Ningbo) CO., Ltd.
Ningbo / Kina
100%
100%
EMS produksjon
Kitron Electromechanical
(Ningbo) CO. Ltd
Ningbo / Kina
100%
100%
Innkjøp
Note 29 Investeringer i datterselskaper