Page 44 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
44
Kitron årsrapport 2011
Ytelser til ledende ansatte, styret og revisor
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Ytelser til styre
1 366
1 354
- styrets leder
373
373
- styremedlemmer
993
981
Ytelser til revisor
- lovpålagt revisjon
1 656
1 853
- revisjonsrelaterte tjenester
135
- skatterelaterte tjenester
316
289
- andre tjenester
102
62
Ytelser til ledende peroner i 2011
Sum lønn,
Navn
Basis Bonus Annen bonus og
Pen-
lønn utbet.*) godtgj.
godtgj. sjons- Opptjent
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C) tilskudd bonus**)
Jørgen Bredesen
CEO
01.01.2011-31.12.2011 2 987 123 251 3 361
49
Bjørn Wigstrøm
CFO
01.01.2011-31.12.2011 1 924 103 205 2 232
49
Jan Liholt
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 422
51
26 1 499
49
Gard Eliassen
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 341
90 146 1 577
49
282
Bengt Enbom
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 999
42
43 1 084 263
226
Roger Hovland
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 528
31 179 1 738
49
Yvonne Wenzel
Konserndirektør 01.01.2011-31.10.2011 681
69 366 1 116
0
Thomas Løfgren
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 306 298
45 1 649 240
102
Mindaugas Sestokas Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 044
41
1 085
0
195
Dag Songedal
Konserndirektør 01.01.2011-31.12.2011 1 652
44 165 1 861
49
147
Leif Tore Smedås
Konserndirektør 01.11.2011-31.12.2011 140
14
154
7
Totalt
15 024 892 1 440 17 356 804
952
Sum lønn,
Basis
Bonus Annen bonus og
Navn
lønn
utbet.*) godtgj.
godtgj.
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C)
Nerijus Dagilis
Styrets leder
07.05.2010-08.11.2010 150
20
170
Asa-Matti Lyytinen
Styrets leder
09.11.2010-28.04.2011 150
53
203
Arne Solberg
Styrets nestleder
07.05.2010-28.04.2011 100
40
140
Tomas Kucinskas
Styremedlem
07.05.2010-08.11.2010
50
25
75
Harri Takanen
Styremedlem
09.11.2010-28.04.2011
50
70
120
Elena Anfimova
Styremedlem
07.05.2010-28.04.2011 100
63
163
Lisbeth Gustavsson Styremedlem
07.05.2010-28.04.2011 100
40
140
Liv Esther Johansen Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
35
135
Geir Vedøy
Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
10
110
May Britt Gundersen Ansattes representant
07.05.2010-28.04.2011 100
10
110
Totalt
1 000
0 366 1 366
*) Bonus opptjent i 2010 og utbetalt i 2011.
**) Bonus opptjent i 2011. Bonusene vil bli utbetalt i 2012